sida1

Kommande program


Välkommen till den värmländska Kräftfesten!


Vi startar höstens aktiviteter genom att tillsammans äta kräftor.

Datum:      Lördagen den 12 september  2009

Tid:          Samling klockan 18.00

Lokal:        Odd Fellow–lokalen, Engelbrektsgatan 20, 2 tr, Malmö.

Kostnad:    200 kr per person, betalas vid ankomsten.

                 Anmälan är bindande.


Vi ser fram emot att du kan komma – tag gärna med dig vänner och bekanta.

Som vanligt blir det mycket sång, sanna eller osannolika historier från Värmland.


Vi önskar att ni ringer och anmäler intresse helst före måndagen den 7 september.


Ring till våra ”ringflickor”:

Gunilla Svartvik              046 – 24 84 12

Eva Jönemo                     040 – 49 99 32

Margareta Stenkil           046  - 211 65 60

Till den som inte önskar äta kräftor ordnas naturligtvis räkor – meddela ditt önskemål när du anmäler dig.


Nästa träff blir i mitten på oktober på Thulehem i Lund. Närmare detaljer kommer att sändas ut i brev.


Glöm inte att boka in dig till vårt 90 års jubileum för sällskapet den 21 november. Även denna gång är vi på Odd Fellowlokalen i Malmö. Vi kommer att sända ut inbjudningar och detaljerat program så snart vi har haft vårt första styrelsemöte den 3 september.

Väl mött till första höstmötet den 12 september.


Styrelsen Värmländska Sällskapet i Skåne.