Kronberg

Värmländska Sällskapet i Skåne


inbjuder till en värmländsk afton på

restaurang Thulehem i Lund


Torsdagen 12 april 2012 klockan 19.00


Diakon Marianne Kronberg  från Vantörs församling

i Stockholm är inbjuden och kommer att berätta om:


”Från Fryken med blickar ut mot världen”


Marianne är bördig från Torsby och kan berätta om människor som lever i utsatthet

i Uganda, Tanzania och Palestina.


En enklare måltid serveras för 150  kronor.

För den som så önskar kommer vin att serveras för 30 kronor per glas


Anmälan helst före den 5 april  till våra ringflickor:


Ulla Danielsson                            040-49 91 57

Eva Jönemo                                  040-49 99 32

Gunilla Svartvik                           046-24 84 12

Margareta Stenkil                       046-211 65 60.


Ni som får kallelsen som e-post kan anmäla Er genom att trycka på knappen ”svara” och ange hur många Ni är som kommer. Tryck på ”skicka”.


Meddela gärna vid anmälan om du önskar åka med någon eller kan köra någon.


   Välkommen!


                           Meddela gärna vår kassör om du önskar brev via mail !


Titta gärna in på vår hemsida:

www.varmlandskasallskapetskane.se