Ordföranden

Ordföranden har ordet

En gråmulen dag i februari 1947 kom jag med familjen till Malmö från Karlstad. Jag var endast några år gammal. Jag har varit Malmö trogen med undantag för boende på annan ort under barnens uppväxttid. Tillbaka till Malmö fann jag och min make Einar, som är västgöte, Värmländska Sällskapet i Skåne. Vi anslöt oss till sällskapet och för min del slöts familjeringen vad gäller den värmländska känslan då mina föräldrar intogs i sällskapet 1949.


Jag har varit ordförande i sällskapet i  15 år, det har varit - och är - tack vare en fantastisk styrelse, en mycket trevlig och lättsam post att sitta på. Alla i styrelsen gör stora insatser inför varje medlemsmöte. Vi känner att våra medlemmar trivs på våra träffar och gärna sluter upp när vi kallar till möten. Vår intention är att ha många värmländska inslag på våra medlemsmöten, men då sällskapet är av mindre storlek finns inte de ekonomiska ramar som krävs för att bekosta hitresta föreläsare i större antal.  Vi tycker dock att det viktigaste är att vi värmlänningar kommer samman och träffas, får höra någon intressant föreläsning, som t ex om  Selma Lagerlöf, äta äkta värmlandskorv och värmlandstårta, sjunga Värmlandsvisan. I sällskapet finns många berättartalanger – vi bjuder på värmländsk hemkänsla när vi träffas.

Sällskapet har hunnit bli 102 år.


Jag önskar dig hjärtligt välkommen till vårt sällskap!


Ulla Wetterlundh

Ordförande