Om Sällskapet

Värmländska Sällskapet i Skåne

INFORMATIONSBLAD FÖR

Värmländska Sällskapet i Skåne

Sällskapet har att samla värmlänningar / dalslänningar som bor i förskingringen till gemensam trevlig samvaro och utbyte av tankar och minnen från Värmland och Dalsland.


Sällskapet bildades den 11 december 1919 och har nu runt 160 medlemmar. Medlem kan den bli som är född eller uppvuxen i Värmland eller Dalsland eller haft varaktig hemvist eller har värmländsk / dalsländsk make / maka / förälder.


Årsstämma äger rum i november / december med intagning av nya medlemmar samt supé med dans på någon trevlig lokal i Malmö eller Lund.


Under advent deltager vi i en adventsgudtjänst i någon kyrka i Skåne. Efteråt samlas vi för fika med julglögg och för att önska varandra God Jul.


Under vår och höst brukar Sällskapet arrangera resor till intressanta platser inom eller utom landet. Vi har även kulturella träffar med och om värmlänningar och dalslänningar.


Har ni fortfarande varma känslor för vårt kära Värmland eller Dalsland så kom med i Sällskapet och upplev värmländsk /dalsländsk stämning!


Årsavgiften är 150 kronor per person.


Mer information lämnas av:


Ordföranden                Ulla Wetterlundh              tel. 0731-40 98 62

Sekreteraren               Margareta Stenkil             tel. 046-211 65 60

Kassören                     Lars-Göran Nilsson           tel. 046-29 38 75

Välkommen !