Utflykt2011

Vårutflykten till Landskrona år 2011


Lördagen den 21 maj hade vi vår årliga vårutflykt.

Vi åkte till Landskrona och samlades vid Selma

Lagerlöfstatyn. Vår egen medlem, Anita Herbing,

hade vänligheten att skriva en artikel om denna händelse. Artiken var införd i Landskrona Posten den 29 maj 2011 och lydde som följer:


Glada värmlänningar samlades i Landskrona


"Värmländska Sällskapet i Skåne hade sin vårutflykt lördagen den 21 maj, i år förlagd till Landskrona och i Selma Lagerlöfs spår, när Landskrona visade sig från sin allra bästa sida med solsken och svaga vindar.

  Ett stort antal värmlänningar från olika delar av Skåne samlades vid Selma Lagerlöfsstatyn intill Nordkap där Sällskapets ordförande Ulla Wetterlundh hälsade välkommen och höll ett kortfattat sammandrag om Selmas liv i Landskrona, dit hon kom 1885 och stannade i tolv år. Under sin tid i Landskrona var hon bland annat verksam i Landskrona Syförening som fortfarande existerar.

  Efter besöket vid statyn, en guidad visning av Citadellet och senare ett besök på café "Why not" där det intogs stor smörgås och gott kaffe. Efter den trevliga kaffestunden med minnen och värmlandshistorier ställdes kosan till den Rothoffska k-märkta kolonistugan inom Citadellsområdet som har sina anor från 1860.

  Efter en i alla avseende trevlig dag i Landskrona, skingrades Sällskapet och åkte hem till olika orter i Skåne."


Sällskapet vill framföra ett varmt tack till Anita Herbing för denna fina artikel. Bra reklam för Sällskapet.