Styrelse2015

 

Styrelse år 2015Ordförande

Ulla Wetterlundh


Vice ordförande

Lena Lindén


Sekreterare

Margareta Stenkil


Kassör

Jörgen Lindquist


Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Alf Hollsten

Eva Jönemo

Per-Erik Mases

Astrid Nyqvist


Klubbmästare

Gert Arndorw, sammankallande

Alf Hollsten


Revisorer

Lars-Göran Nilsson

Jan B Tullberg, suppleant


Valberedning

Ella Hollsten, sammankallande


Ansvarig för arkiv

Margareta Stenkil