Styrelse2014

Styrelse år 2014Ordförande

Ulla Wetterlundh


Vice ordförande

Lena Lindén


Sekreterare

Berit Skjernov


Vice sekreterare

Margareta Stenkil


Kassör

Lars-Göran Nilsson


Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Gunilla Dieterle

Alf Hollsten

Per-Erik Mases

Margareta Stenkil


Klubbmästare

Eva Jönemo, sammankallande

Gert Arndorw

Alf Hollsten


Revisorer

Rune Jönemo

Jörgen Lindquist, suppleant


Valberedning

Gunilla Svartvik, sammankallande

Ella Hollsten


Ansvarig för arkiv

Margareta Stenkil