Styrelse2011

Styrelse år 2011


Ordförande

Ulla Wetterlundh


Vice ordförande

Gunilla Svartvik


Sekreterare

Margareta Stenkil


Vice sekreterare

Eva Jönemo


Kassör

Lars-Göran Nilsson


Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Anita Esping Bodén

Alf Hollsten

Lena Lindén

Per-Erik Mases

Irma Wall


Klubbmästare

Gunilla Svartvik, sammankallande

Eva Jönemo


Revisorer

Rune Jönemo

Arne Lamberg, suppleant


Valberedning

Sven Stridsberg, sammankallande

Nils Erik Augustsson

Birgit Jern

Elsie Widegren


Ansvarig för arkiv

Eva Jönemo