Styrelse10

Styrelse år 2010


Ordförande

Ulla Wetterlundh


Vice ordförande

Gunilla Svartvik


Sekreterare

Margareta Stenkil


Vice sekreterare

Eva Jönemo


Kassör

Lars-Göran Nilsson


Ledamöter

Gert Arndorw

Anita Esping Bodén

Alf Hollsten

Barbro Höglund

Per-Erik Mases

Irma Wall

Ulla Danielsson, adj.


Klubbmästare

Gunilla Svartvik, sammankallande

Eva Jönemo


Revisorer

Rune Jönemo

Arne Lamberg, suppleant


Valberedning

Sven Stridsberg, sammankallande

Birgit Jern

Eva Mases

Elsie Widegren


Ansvarig för arkiv

Eva Jönemo