sida11

Styrelse år 2013Ordförande

Ulla Wetterlundh


Vice ordförande

Gunilla Svartvik


Sekreterare

Margareta Stenkil


Vice sekreterare

Eva Jönemo


Kassör

Lars-Göran Nilsson


Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Alf Hollsten

Lena Lindén

Per-Erik Mases

Berit Skjernov


Klubbmästare

Gunilla Svartvik, sammankallande

Eva Jönemo


Revisorer

Rune Jönemo

Arne Lamberg, suppleant


Valberedning

Birgit Jern, sammankallande


Ansvarig för arkiv

Eva Jönemo