Hem

Värmländska Sällskapet i Skåne


.Observera! Nytt datum för Ribersborgsträffen

På grund av reparationsarbete på Ribersborgs restaurnag har vi ändrat datum för vår träff där.

Vi ses på restaurangen den 3 februari kl 13 00.

Sällskapet har firat sitt 100-årsjubileum


Snart kommer ny text att införas här.

Tidningsartiklar


Vår utomordentliga ordförande, Ulla Wetterlundh, lyckades få artiklar om Sällskapets 100-årsfirande införda i fyra tidningar. Genomslagskraften var stor, tack vare detta har vi nu fått sex nya medlemmar. Nedan kan Ni ta del av tidningsartiklarna:


1. Sydsvenska Dagbladet och Helsinborgs Dagblad:        Öppna


2. Nya Wemlandstidningen:                                          Öppna


3. Värmlands Folkblad:                                                 Öppna

Vad är Värmländska Sällskapet i Skåne


Sällskapet har att samla värmlänningar / dalslänningar som bor i förskingringen till gemensam trevlig samvaro och utbyte av tankar och minnen från Värmland och Dalsland.

Sällskapet bildades den 11 december 1919 och har nu runt 150 medlemmar. Medlem kan den bli som är född eller uppvuxen i Värmland eller Dalsland eller haft varaktig hemvist eller har värmländsk / dalsländsk make / maka / förälder.


>Läs merVår hemsida


Glädjande är att vi idag har 45 medlemmar som anmält sin e-postadress till mig. Till dom kan vi nu skicka våra inbjudningar och andra meddelanden med e-post vilket underlättar hanteringen av våra utskick. Tack alla Ni som anmält Er e-postadress.


2019-12-06


Lars-Göran Nilsson

Ringvägen 6

237 35 BJÄRRED


webbmaster: Lars-Göran Nilsson

web counter