Styrw

Värmländska Sällskapet i Skåne

Styrelse år 2015

 

 

Ordförande

Ulla Wetterlundh

 

Vice ordförande

Lena Lindén

 

Sekreterare

Margareta Stenkil

 

Kassör

Jörgen Lindquist

 

Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Alf Hollsten

Eva Jönemo

Per-Erik Mases

Astrid Nyqvist

 

Klubbmästare

Gert Arndorw, sammankallande

Alf Hollsten

 

Revisorer

Lars-Göran Nilsson

Jan B Tullberg, suppleant

 

Valberedning

Ella Hollsten, sammankallande

 

Ansvarig för arkiv

Margareta Stenkil