Styrelse2014

Värmländska Sällskapet i Skåne

Styrelse år 2014

 

 

Ordförande

Ulla Wetterlundh

 

Vice ordförande

Lena Lindén

 

Sekreterare

Berit Skjernov

 

Vice sekreterare

Margareta Stenkil

 

Kassör

Lars-Göran Nilsson

 

Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Gunilla Dieterle

Alf Hollsten

Per-Erik Mases

Margareta Stenkil

 

Klubbmästare

Eva Jönemo, sammankallande

Gert Arndorw

Alf Hollsten

 

Revisorer

Rune Jönemo

Jörgen Lindquist, suppleant

 

Valberedning

Gunilla Svartvik, sammankallande

Ella Hollsten

 

Ansvarig för arkiv

Margareta Stenkil