Styrelse2012

Värmländska Sällskapet i Skåne

Styrelse år 2012

 

 

Ordförande

Ulla Wetterlundh

 

Vice ordförande

Gunilla Svartvik

 

Sekreterare

Margareta Stenkil

 

Vice sekreterare

Eva Jönemo

 

Kassör

Lars-Göran Nilsson

 

Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Alf Hollsten

Lena Lindén

Per-Erik Mases

Berit Skjernov

 

Klubbmästare

Gunilla Svartvik, sammankallande

Eva Jönemo

 

Revisorer

Rune Jönemo

Arne Lamberg, suppleant

 

Valberedning

Sven Stridsberg, sammankallande

Nils Erik Augustsson

Birgit Jern

Elsie Widegren

 

Ansvarig för arkiv

Eva Jönemo