Styrelse

Värmländska Sällskapet i Skåne

Styrelse år 2009

 

Ordförande

Ulla Wetterlundh

 

Vice ordförande

Gunilla Svartvik

 

Sekreterare

Margareta Stenkil

 

Vice sekreterare

Eva Jönemo

 

Kassör

Lars-Göran Nilsson

 

Ledamöter

Gert Arndorw

Anita Esping Bodén

Alf Hollsten

Barbro Höglund

Per-Erik Mases

Irma Wall

Ulla Danielsson, adj.

 

Klubbmästare

Gunilla Svartvik, sammankallande

Eva Jönemo

 

Revisorer

Rune Jönemo

Arne Lamberg, suppleant

 

Valberedning

Sven Stridsberg, sammankallande

Birgit Jern

Eva Mases

Elsie Widegren

 

Ansvarig för arkiv

Eva Jönemo