sida11

Värmländska Sällskapet i Skåne

Styrelse år 2013

 

 

Ordförande

Ulla Wetterlundh

 

Vice ordförande

Gunilla Svartvik

 

Sekreterare

Margareta Stenkil

 

Vice sekreterare

Eva Jönemo

 

Kassör

Lars-Göran Nilsson

 

Ledamöter

Gert Arndorw

Ulla Danielsson

Alf Hollsten

Lena Lindén

Per-Erik Mases

Berit Skjernov

 

Klubbmästare

Gunilla Svartvik, sammankallande

Eva Jönemo

 

Revisorer

Rune Jönemo

Arne Lamberg, suppleant

 

Valberedning

Birgit Jern, sammankallande

 

Ansvarig för arkiv

Eva Jönemo